En rektors betraktelser

Bengt Runestedt, rektor och lärare med flera ledarskapskurser bakom sig har under hösten 2013 som observatör deltagit på samtliga kurssteg ”Livskompassen för Gruppledare”. Nedan följer hans reflektioner.

Reflektioner Livskompassen Steg 1. (10-11 september 2013)

”Efter att ha läst böckerna ”Coacha unga” och ”Livskompassen” var det nu dags att vara närvarande vid en två-dagars utbildning för gruppledare inom transportsektorn.
Jag var observatör och noterade både kursledarens insats samt deltagarnas reaktioner. Det var med nyfikenhet och engagemang som jag gick in i dessa två dagar. Och jag blev inte besviken.
Kursledaren är mycket professionell, kunnig, närvarande och djupt analytisk i mötet med deltagarna. Han lyckas lirka med dem och får dem att öppna sig och slutligen ”släppa loss”. Han ger ordet ”fingertoppskänsla” en verklig bild.
Deltagarna är till en början avvaktande i sin hållning. Större delen av dem kommer från samma företag, vilket kan vara hämmande. De är troligen också ovana vid liknande situationer. De är inte heller en intellektuell grupp i bemärkelsen studievana och högskoleutbildade.
Ju längre första dagen lider, desto lättare får ledaren gruppen att våga visa upp sig både mentalt och rent fysiskt. De blir alla utan undantag mycket engagerade och närvarande.
Jag upplevde det som mycket spännande att iaktta och såg just förändringen i gruppen mycket tydligt.
”Livskompassen” är som utbildningsmodell helt applicerbar även på andra branscher, vilket jag tycker skulle vara intressant och utmanande att försöka genomföra.
Min korta slutsats blir att jag finner modellen mycket trovärdig och jag tror på dess förmåga att förändra inställning och attityder hos deltagare.”

Sollentuna 2013 09 16
Bengt

Livskompassen Steg 2. (24-25 september 2013)

”Jag deltog som observatör även denna gång. Gruppen var mycket homogen och arbetssugen. Kursledaren hade inga som helst problem med att få igång samtliga deltagare omedelbart. Denna gång representerade deltagarna flera olika företag. Det kändes tydligt att de hade genomgått Steg 1.
Dag 1 började med presentationer, som var mycket personliga, och öppnade för en trygghet i gruppen som var påtaglig.
Alla deltagare fick uttrycka vad de dels hade med sig från Steg 1 dels vilka förväntningar de hade på Steg 2.
Dag 2 innehöll många gruppövningar. Flera övningar hade som syfte att lära deltagarna att hantera olika konfliktsituationer. Dagen blev pga sitt innehåll passiv för mig som observatör. Men det kändes trots detta angeläget och intressant att följa processerna ute på ”golvet”.
Min uppfattning är att kursledaren med erfarenhet och intuition styrde innehållet efter deltagarnas behov, intresse och tidigare kompetens på ett professionellt sätt även denna gång.”

Bengt

Livskompassen steg 3. (3-4 december 2013)

”Jag deltog nu i steg 3 och har därmed varit med om samtliga tre steg i utbildningen.
Steg 3 är till stor del processinriktat och med stort fokus på den egna personliga utvecklingen i förhållande till gruppen.
Delar av denna grupp har jag träffat i ett tidigare steg och det märktes stor skillnad på deltagarnas sätt att formulera sina tankar och känslor.
Det har skett en märkbar positiv utveckling hos var och en i sättet att uttrycka sig och hur var och en hanterar sin ledarroll på arbetsplatsen.
Kursledaren styr lyhört deltagarna i riktning mot ökad medvetenhet och ökat självförtroende i yrkesrollen.
Utbildningen når utan tvekan sitt mål och förtjänsten är naturligtvis deltagarnas eget engagemang men framförallt har kursledaren en mycket stor del i varje deltagares utveckling.
Jag anser att denna utbildning definitivt skulle kunna anpassas för andra branscher och få stort genomslag i utvecklingen av ledare också på linjenivå.”

Sollentuna 16 december 2013-12-16
Bengt

Annons

Om borjeperatt

Börje Peratt born in Sweden 1949, producer, writer, filmmaker, director, composer and human scientist received his professional education at The Dramatic Institute, Stockholm (1975). Master degree in Education and a Bachelor in Psychology (Stockholm University). Background in Swedish Public Broadcast Radio and Swedish Public Broadcast Television. Scientific project "On Origin of Consciousness" is published in three books. Invented a Life Compass and teaches Leadership.
Detta inlägg publicerades i Utbildning, Utlåtande, Utvärdering och märktes , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s