Extern Utvärdering av Språngbrädan på kommunikationsföretag

Utvärdering gällande sex företag inom koncern

Samtliga anses ha genomför liknande insatser utom S som särskiljer sig genom insatsen av  den Livskompassbaserade utbildningen Språngbrädan.

x                 y                 S.               z              å               ä         Totalt_

Antal personer                                                                          TOTALT
53               23                29             14             16           18             153

Summan för varje svar innebär att ju högre totalsiffra desto sämre.

S-företaget skiljer sig på samtliga punkter, utom en, avsevärt från snittet på ett positivt sätt.

SNITT
1) Det saknas tydligt ledarskap.                                                  SNITT

66.7           91.3            25.9         64.3          69.2       44.4          60.3

2) På min arbetsplats saknas tid för att förändra saker och ting.

62.2           70.0           28.0         92.3          57.1       52.9          58.2

3) Min arbetssituation är stressig pga för stor arbetsbelastning.

48.1            52.4          41.4          92.9          75.0      61.0           56.0

4) Problem uppstår pga att affärs-områdesansvariga och  projektansvariga inte alltid är överens.
56.1            63.2            35.3          88.9         45.5       50.0          55.0

5) Ingen i vår organisation vet vem som tar hand om övergången från projekt till förvaltningsstadiet.
61.9            61.9            24.0          55.6         69.2       54.5           53.7

6) Företagsledningen har litet eller inget intresse för oss som människor och ser oss snarare som resurs eller kostnad.
61.2           69.6            21.4           66.7         57.1        50.0           53.7

7) Efter utvecklingssamtal händer det inget angående det som jag och min chef har överenskommit.

60.4           65.0           17.9           87.5          42.9       38.5          50.0

8) Det finns ingen tydlig vi-känsla pga dåligt ledarskap.

63.3           66.7           25.0           63.6         40.0       27.8           50.0

9) Oklara ansvarsgränser och avsaknad av koordination medför att jobb hamnar mellan stolarna.

43.2           57.1            28.6          62.5          66.7       64.3           49.6

10) Min arbetsgivare är småsnål när det gäller att investera i min kompetens.

65.4           72.7            17.9           70.0          18.2      25.0            48.9

11) Min ledning är inte intresserad av vår fysiska och mentala hälsa.

49.0          60.9            23.1           81.8          57.1       33.3            47.3

12) Ledningen fattar inte att vi medarbetare med vår kompetens, sociala förmåga etc utgör företaget.

54.9           68.2            18.5          54.5          28.6       47.1            46.5

13) Mitt företag bryr sig inte om mig.

42.0           56.5            13.8          66.7          58.3       35.3            41.3

14) Jag upplever stor otydlighet beträffande min roll och vilka krav som ställs.

45.3            56.5            13.8         50.0          50.0       33.3           40.5

15) Min chef är isolerad från medarbetare.
47.9            54.5             6.9          55.6          55.6         5.6           35.6

16) Det är inte högt i tak. Jag vågar inte säga vad jag tycker av risk för repressalier.

44.2           60.9             0.          41.7             6.7        38.9         34.2

17) Min chef lyssnar inte på mig och min arbetskamrater.

46.8            56.5           6.9          33.3         42.9         11.8          34.1

18) Jag känner inte att min chef bryr sig om mig som medmänniska.

38.0            52.2            6.9           33.3          14.3        23.5         30.4

19) Där jag jobbar är kommunikationen mellan chef och underlydande enkelriktad. Finns inget utrymme för dialog.
46.0            47.8            3.6           33.3          20.0        11.1         30.4

21) Det sociala umgänget på vår arbetsplats har upphört.

20.4           38.9             11.1          55.6           31.3       29.4         25.7

22) Jag känner ingen lojalitet med mitt företag.

22.0           38.1             6.9           46.2           31.3        11.8           23.3

Undersökningen utförd av Lowén, 1997. (Not 1)

Slutsats.

Snittet för S-företaget är 16,8  och snittet för alla företag 41,4 där således den högre siffran visar på en mer negativ uppfattning gällande frågeställningen. Skulle man exludera S-företaget och enbart ta snittet på de övriga företagen och jämföra med S blir skillnaden ännu större.

En iögonfallande avvikelse rör frågan om trivsel, relationer och förhållande till den Goda chefen. Utvärderingen pekar på att Språngbrädan har givit ett avsevärt bättre resultat, än övriga insatser med minskad sjukfrånvaro, högre effektivitet och därmed bättre lönsamhet.

På en enda fråga har ett företag (ä längst till höger) lägre siffra och det gäller på fråga 15 som avser om chefen är separerad från medarbetarna. I och med att samtidigt påföljande fråga innebär en hög siffra har man tolkat det som en alltför närvarande ”kompis”-chef.

Samtliga ingående företag har haft likvärdig satsning på personalbefrämjande åtgärder, teambuildning och hälsovård. Företag S särskiljer sig med insatsen av Språngbrädan.

Not 1)
Lowén, K. (1997). Utredning om 7 enheter på Enator Medical. Malmö.

Annons

Om borjeperatt

Börje Peratt born in Sweden 1949, producer, writer, filmmaker, director, composer and human scientist received his professional education at The Dramatic Institute, Stockholm (1975). Master degree in Education and a Bachelor in Psychology (Stockholm University). Background in Swedish Public Broadcast Radio and Swedish Public Broadcast Television. Scientific project "On Origin of Consciousness" is published in three books. Invented a Life Compass and teaches Leadership.
Detta inlägg publicerades i Implementering, Språngbrädan, Utvärdering, Yrke. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s